אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

אמריטוס

פרופ' אורי אבירם

עברית
פרופ' אורי אבירם

פרופ' גייל אוסלנדר

מר מנחם בירנבוים

ד"ר בלהה בכרך

פרופ' דוד בר-גל

עברית
פרופ' דוד בר-גל

פרופ' רמי בנבנישתי

עברית
פרופ' רמי בנבנישתי

גב' מינדה גאר

עברית
גב' מינדה גאר

פרופ' אברהם דורון

עברית
פרופ' אברהם דורון

פרופ' אורי ינאי

עברית
פרופ' אורי ינאי

פרופ' אליעזר יפה

עברית
פרופ' אליעזר יפה

ד"ר קאתי כץ

עברית
ד"ר קאתי כץ

פרופ' הווי ליטווין

פרופ' רות לנדאו

עברית
פרופ' רות לנדאו

פרופ' אלי לשם

עברית
פרופ' אלי לשם

ד"ר מילי מאסס

עברית
ד"ר מילי מאסס

ד"ר אלישבע סדן

ד"ר אלי פרנקל

עברית
ד"ר אלי פרנקל

פרופ' אהרון רוזן

עברית
פרופ' אהרון רוזן

פרופ' יונה רוזנפלד

עברית
פרופ' יונה רוזנפלד

פרופ' מרדכי רוטנברג

עברית
פרופ' מרדכי רוטנברג

פרופ' תמר רפפורט

עברית
פרופ' תמר רפפורט

פרופ' מרים רוזנטל

עברית
פרופ' מרים רוזנטל

ד"ר בתיה שושני

עברית
ד"ר בתיה שושני

פרופ' הלל שמיד

עברית
פרופ' הלל שמיד

פרופ' יוסי תמיר

עברית
פרופ' יוסי תמיר
עברית