אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

עבודה סוציאלית וקרמינולוגיה

החל משנת תשע"ב לא ניתן להצטרף לתוכנית זו.

מידע לתלמידי התוכנית הוותיקים בקישור המצורף:

עבודה סוציאלית וקרמינולוגיה

עבודה סוציאלית וקרמינולוגיה