אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

תוכניות שוורץ

בביה"ס יש שתי תוכניות לתואר שני במסגרת תוכניות שוורץ

1 תוכנית שוורץ בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים

2. תוכנית שוורץ בלימודי הגיל הרך

 

תוכניות שוורץ