אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

התמחויות בתוכנית המוסמך בעבודה סוציאלית

התמחויות

כחלק מתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית (במגמה לטיפול ישיר או במגמה הכללית-אינטגרטיבית), יכול תלמיד לבחור ללמוד "התמחות" בתחום מוגדר (לפחות 12 נ"ז).

אין חובה לבחור התמחות, והדבר לא יצוין על גבי תעודת הגמר (אלא על גבי גליון הציונים בלבד).

הלימודים במסגרת ההתמחויות כוללים שיעורי חובה, שיעורי בחירה, ופרקטיקום/סמינר עיוני או סמינר מחקר.

ההתמחויות המוצעות

ילדים ומשפחה

מטרתה של ההתמחות לאפשר למשתתפים להעשיר את הידע שלהם על התחומים המתפתחים ומשתנים של התיאוריה, המחקר והפרקטיקה בתחום הילדים והמשפחה ובכך לקדם את עבודתם בתחומים אלה. בהתמחות הסטודנטים יחשפו לתיאוריות שונות להתערבות במשפחה. הקורסים בהתמחות יתייחסו לעבודה עם ילדים והוריהם בגילאים שונים כגון הגיל הרך וגיל ההתבגרות. הדיונים בקורסים אלו מבוססים על תיאוריות שונות ומגוונות כגון גישת יחסי-אובייקט, הגישה הנרטיבית או הגישה הקוגניטיבית התנהגותית. הקורסים הכלולים במסגרת ההתמחות מהווים חלק ממכלול הקורסים אותם נדרשים הסטודנטים ללמוד במסגרת לימודי המוסמך בעבודה סוציאלית. ההרשמה להתמחות תיעשה בסוף סמסטר א' של הלימודים הראשונה. הלימודים כוללים 12 נ"ז: ארבעה קורסי בחירה (8 נ"ז) אותם ניתן ללמוד בשנה א' או בשנה ב' של הלימודים, וסמינר מחקר/סמינר עיוני/פרקטיקום הניתנים בשנה ב' של הלימודים (4 נ"ז).

טראומה

מטרתה של ההתמחות לאפשר למשתתפים להעשיר את הידע שלהם על התחומים המתפתחים ומשתנים של התיאוריה, המחקר והפרקטיקה בתחום הטראומה ובכך לקדם את עבודתם בתחומים אלה. בהתמחות מכלול קורסים אשר מתייחסים לאספקטים שונים הקשורים לטראומה המונית, טראומה אישית וטראומה מורכבת. כמו כן, בקורסים אלו ישנה התייחסות להשלכותיהם של אירועים טראומטיים על הפרט, המשפחה והקהילה כגון אלימות פוליטית, אלימות בקהילה והטרדה מינית. בנוסף, קורסים שונים יתייחסו לטראומה מהיבטים תיאורטיים שונים כגון גישת יחסי-אובייקט או הגישה הקוגניטיבית התנהגותית. הקורסים הכלולים במסגרת ההתמחות מהווים חלק ממכלול הקורסים אותם נדרשים הסטודנטים ללמוד במסגרת לימודי המוסמך בעבודה סוציאלית. ההרשמה להתמחות תיעשה בסוף סמסטר א' של הלימודים הראשונה. הלימודים כוללים 12 נ"ז: שלושה קורסי בחירה (6 נ"ז) אותם ניתן ללמוד בשנה א' או בשנה ב' של הלימודים, קורס חובה אחד (2 נ"ז) וסמינר מחקר/סמינר עיוני/פרקטיקום הניתנים בשנה ב' של הלימודים (4 נ"ז).

מוגבלויות שיקום ובריאות הנפש

ההתמחות בתחום המוגבלויות, שיקום בבריאות הנפש ובריאות הינה התמחות בין-תחומית חדשנית של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית  ובתי הספר לריפוי בעיסוק ורפואה, (הפקולטה לרפואה). תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, היבטים חברתיים, רפואיים ותפקודיים ויישומם בדרכי התערבות, טיפול ושיקום עם אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם. שיתוף הפעולה הבין מחלקתי יאפשר לפתח ראייה רב מקצועית רחבה לצורך הערכת הצרכים של אנשים עם מוגבלויות ופיתוח מענים ראויים לצרכיהם. בתוך תפיסת-על זו יוצגו תחומי התמחות וידע ספציפיים עליהם אמונים חברי סגל מבתי הספר. ההתמחות תהייה פתוחה לסטודנטים הלומדים לקראת תואר מוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית או בבית הספר לריפוי בעיסוק. סטודנטים אלו יוכלו ללמוד את לימודי ההתמחות (12 נ"ז) כחלק מתוך לימודי התואר שלהם. החל משנת תשע"ו התמחות זו מוצעת בשיתוף עם ביה"ס לריפוי בעיסוק וביה"ס לרפואה.

 

רשימת הקורסים בהתמחויות השונות בתשע"ז

רשימת הקורסים בהתמחויות השונות בתשע"ו

רשימת הקורסים בהתמחויות השונות בתשע"ה

רשימת הקורסים בהתמחויות השונות בתשע"ד