אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

תנאי קבלה והרשמה

תנאי הקבלה למגמה ללימודים מתקדמים בטיפול ישיר

 • תואר בוגר בעבודה סוציאלית בציון 85 לפחות.
 • ניסיון של שנה לפחות מיום הזכאות לתואר בוגר בעבודה סוציאלית ועד לסוף חודש אוגוסט 2017 , כעובד סוציאלי המטפל ביחידים או משפחות עם הדרכה מקצועית קבועה.

תנאי הקבלה למגמה הכללית-אינטגרטיבית

 • תואר בוגר בעבודה סוציאלית בציון 90 לפחות.

תנאי הקבלה למגמה לניהול ארגון ומדיניות

 • תואר בוגר בעבודה סוציאלית בציון 85 לפחות.

 

פטור באנגלית

בהתאם לנהלי האוניברסיטה העברית, קבלת "פטור" ברמה אוניברסיטאית בלימודי אנגלית מהווה תנאי הכרחי לקבלה לתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית. יש להציג פטור מאנגלית עד לסוף חודש ספטמבר שלפני שנת הלימודים המיועדת.

מי שאיננו בעל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית נדרש להציג רמת פטור באנגלית מלימודיו לתואר בוגר באחד מהמוסדות המוכרים לכך על-ידי האוניברסיטה העברית (רשימת המוסדות המוכרים לפטור באנגלית).

מועמד שהמוסד בו הוא למד לתואר בוגר אינו ברשימת המוסדות המוכרים על-ידי האוניברסיטה העברית, נדרש להציג פטור חלופי על סמך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר/אמיר"ם, או לימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית.

 

סדרי הרשמה

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח תתחיל בינואר 2017 ותסתיים ביום 02.07.2017.

 1. כל המועמדים ירשמו במדור לרשום וקבלה באמצעות אתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית (רישום מקוון). תלמידי חו"ל ירשמו דרך המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל (בניין גולדשמידט, טל': 02-5882607). לפרטים נוספים על תהליך הרישום ניתן לעיין במדריך לנרשם.
 2. במקביל, יש לפתוח חשבון במערכת להרשמה לתארים מתקדמים (EKMD) על מנת להעביר את המסמכים הדרושים לצורך תהליך הקבלה לתכנית:
 • תמונת פספורט סטנדרטית.
 • קורות חיים תמציתיים במתכונת של תבנית מקצועית המקובלת לחיפוש עבודה.
 • אישור זכאות לתואר בוגר (ומוסמך) קודם, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
 • גיליון ציונים של תואר הבוגר (והמוסמך) לעיל, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
 • שני מכתבי המלצה, אחד ממעסיק ואחד מסגל אקדמי.
 • אישור מעסיק על ניסיון מקצועי (למעוניינים במגמת הטיפול הישיר בלבד).
 • טופס מדריך (למעוניינים במגמת הטיפול הישיר בלבד)

מועמדותו של מי שלא ביצע את שני השלבים לעיל לא תועבר לטיפול ועדת הקבלה. מי ששילם דמי רישום ולא העלה מסמכים למערכת ה-EKMD, תוזן לו דחייה על בסיס היעדר מסמכי קבלה עם סיומה של תקופת הרישום.

 

תהליך הקבלה

 • ועדת הקבלה תדון במועמדות רק לאחר שהמועמד שילם דמי רישום והעביר את כלל המסמכים הדרושים.
 • ועדת הקבלה תקבל החלטה בדבר מועמדות על סמך מסמכי המועמדות בלבד, אולם באפשרותה לזמן מועמד לראיון לפי ראות עיניה.
 • החלטת הועדה תימסר באופן רשמי דרך דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר המועמד בעת הגשת המועמדות.
 • מועמד יכול לערער על החלטת הוועדה תוך שבוע ימים מרגע קבלת ההודעה מהמזכירות. ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יועבר לטיפול הוועדה.