אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

מידע כללי לתואר בוגר בעבודה סוציאלית והחוג לקרמינולוגיה

תואר בוגר משולב של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם החוג לקרימינולוגיה (430) תשע"ז

ראש תוכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

 רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

רכזת תלמידים: גב' הדס סנדמן

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 14:00.

 

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית והפקולטה למדעי החברה  מציעים, החל מתשע"גז,  תוכנית  לימודים משולבת לתואר ראשון בעבודה סוציאלית עם תואר ראשון בחוג לקרימינולוגיה.  התכנית פתוחה למספר מצומצם של תלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

בסיום יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית לצד תואר בחוג לקרימינולוגיה. התואר יינתן  במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי מדעי החברה  אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית. התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג לקרימינולוגיה. 

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400%.

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בע"ס נע בין 109-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בחוג לקרימינולוגיה. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות לפחות בחוג לקרימינולוגיה (כולל אבני פינה)
 

למדיע ופרטים על החוג לקרימינוללוגיה, יש לפנות לגב' מירי מסקל, ע. ענייני הוראה של המכון לקרימינולוגיה, בדוא"ל  ל-mirim@savion.huji.ac.il 02-5880485

מידע כללי לתואר בוגר בעבודה סוציאלית והחוג לקרמינולוגיה