אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

Arnulf M. Pins Memorial Lectures

ARNULF M. PINS MEMORIAL LECTURES

1979– Israel Katz

1980 – Arnold Gurin: The social responsibilities of a service profession

1981 – Robert Perlman: The Welfare state under stress: how will it cope?

 1982 – David Bar-Gal: Social work as a professional career

1983 – Uri Yanay: The development of community centers in Israel

1984 – Bernard Reisman: The human service professional: technician or statement?

1985 – Gerald B. Bubis: Shared role and rule: models for community centers

1986 – Reuven Kahane: Voluntary organizations: their structure and patterns of activity.

1987 – Felice Davidson Perlmutter: Administrative control of the organizational environment

1988 – Hillel Schmid: Strategies of adaptation in human service organizations to changing  environments: a comparative analysis

1989 – Alfred Kats: Self help in welfare state societies: an inescapable reality.

1990 – Barry Checkoway: Six strategies of community change.

1991 – Howard Litwin: The third age, the community and the community center.

1992 – Armand Laufer: Strategic marketing, social development and matnas of the 1990s.

 1993 – Ralph M. Kramer: Reflections on voluntary non-profit sector in Israel: An international perspective.

1994 – Alex Weingrod: The Anthropology of Peace: Implications for the Individual .and the community 

1995 – Dennis R. Young: Borders, Buffers and Bridges: The changing role of nonprofit organizations in a mixed economy.

 1996 – Burton A. Weisbrod: The economic and social role of nonprofit organizations.

 1997 – Bradford H. Gray: For-profit or Non-profit? What difference does it make? Some lessons form the American Health care Experience.

 1998 – Yael Yishai: Civilian Society in Israel towards the year 2000 – between state & society.

 1999 – Steven R. Smith: Changing Government – Nonprofit Organizations Relations in Social Policy.

 2000 - Jeffrey R. Solomon: Reinventing North American Jewish Communal Structures: The Crisis of Normality.

 2001 –  Michael J. Austin: The Changing Relationship Between Non-Profit Organizations and Public Social Service Agencies in the Era of Welfare Reform (U.S.A.)

 2002 – Eliezer D. Jaffe: The State, Volunteers and Non-Profit Organizations: The Nature of the Relationship

 2003 – Yossi Tamir: Government-Nonprofit Sector Partnership in Initiating Innovative Services as an Impetus for Policy Change

 2004 – David F. Gillespie: Thinking Dynamically about Coordinating Relationships between Formal and Voluntary Organizations. עברית  

2005 – Prof. Benny Gidron: Who is Afraid of Performance Measurements in Nonprofit Organizations? עברית

 2006 – Prof. Yeheskel Hasenfeld: Welfare-to-Work, Privatization and Social Citizenship: A Street-Level Perspective עברית

2007 -  John Gal: What is so Special about the Welfare State in Israel? עברית

2008 -  Ernie Lightman: Whatever Happened to the Welfare State?

2009 -  Jeanne C. Marsh: The Idea of Social Work Education and Research: A Global Social Innovation

2010 -  Claudia J. Coulton: Reducing Place-Based Disparities in Family and Child Wellbeing: Alternative Policy Approaches. עברית

2011-  Asher Ben-Arieh : Developing Indicators for Child Well-Being in a Changing Context. עברית

2012- Ram A. Cnaan : Overcoming Social Anxiety and Bigotry: Using Volunteering to Enhance Social inclusion. עברית

2013-  Israel Doron : Ageism: Justice and Social Policy .עברית

2014- Uri Aviram : Vision and Reality in Social Reform. עברית

2016-  Toba Schwaber Kerson:  Disability Moments