אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

סמינר דוקטורנטים

מטרת הסמינר:

סמינר הדוקטורנטים/יות מספק מסגרת ללמידה הדדית אודות נושאי המחקר של דוקטורנטים וחברי סגל בית הספר והאוניברסיטה בכלל, ולמידה מניסיונם אודות סוגיות שונות (למשל, תיאורטיות, מתודולוגיות, פרוצודוראליות, ארגוניות, סוציו-תרבותיות, סוציו-פוליטיות, אתיות וכו'), ואתגרים בהם נתקלים במהלך עריכת מחקריהם, ואופן התמודדותם עם סוגיות ואתגרים אלה. אנו מעוניינים שסמינר הדוקטורנטים יהווה אחת הדרכים ליצירתה של קהילה אקדמית דינאמית, פעילה, אינטראקטיבית ותומכת, מחד, ואמצעי להתגבר על תחושות של ניכור ובדידות שמתעוררות מעת לעת בקרב דוקטורנטים, מאידך. חלה חובה על כל דוקטורנט/ית להשתתף בסמינר זה במשך שנתיים אקדמיות.