אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

התמחות בתחום המוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש.

התמחות במדיניות חברתית בתכנית שוורץ לניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים

ארגונים בחברה האזרחית הפכו בשנים האחרונות לשחקנים מרכזיים בתהליכי קביעת מדיניות חברתית, בעיצובה ובביצועה. בישראל פועלים כיום אלפי ארגונים בחברה האזרחית העוסקים בתחומי המדיניות החברתית, לרבות רווחה, בריאות, חינוך ושיכון. היום יותר מתמיד, ניכרת דרישה משמעותית בקרב ארגונים אלה למומחים בתחום המדיניות החברתית, אשר יעסקו בקידום מדיניות חברתית.

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד מתמחה בחקר המדיניות החברתית על היבטיה השונים. חקר המדיניות החברתית מהווה תחום מרכזי במחקריהם ובהוראה של רבים ממורי בית הספר.  מומחיות זו של אנשי סגל בכירים, בשילוב דרישה הולכת וגוברת מצד ארגוני החברה האזרחית, מספקת בסיס איתן לקיומה של התמחות במדיניות חברתית במסגרת תכנית שוורץ.

ההתמחות מאפשרת לסטודנטים להעמיק את הידע שלהם בתחומי המדיניות החברתית, ובעיצובה וביצועה על ידי ארגוני החברה האזרחית. במהלך ההתמחות הסטודנטים יקבלו ידע וכלים אודות השפעה על עיצוב מדיניות, סינגור ולובי, ויבצעו פרויקטים שיאפשרו להם לקחת חלק פעיל בשינוי מדיניות בנושאים חברתיים שמעסיקים אותם ואשר נמצאים על סדר היום החברתי העכשווי.

 בנוסף, הלומדים בהתמחות יוכלו לפתח תחומי מחקר בנושאי מדיניות חברתית. המעוניינים בכך, יוכלו להשתלב בפעילות המחקרית הענפה המתרחשת כיום בבית הספר בנושאי המדיניות החברתית על ידי כתיבת עבודת תזה, השתתפות בפעילות של המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל, הצטרפות  לקבוצת המחקר במדיניות חברתית ועבודה עם אנשי סגל החוקרים בתחום.

ההתמחות משלבת קורסים וסמינרים המתמקדים בהיבטים שונים של מדיניות חברתית ובתחומים כגון, מוגבלויות, בריאות, קבוצות רב-תרבותיות ועוד, יחד עם ידע מתקדם בשיטות מחקר ייחודיות בתחום זה וקורסים בלימודי ארגון וניהול מלכ"רים ושירותים חברתיים.  

מסיימי התכנית במסגרת ההתמחות יהיו זכאים לציון התמחותם זו בתעודה הניתנת למסיימי התואר.  

פרטים מלאים על התוכנית >>>

עברית