אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

בוגר- הרשמה

קבלה לשנים מתקדמות - ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

תנאי קבלה לשנה ב
מספר המקומות מצומצם. החלטה על קבלתם של המועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה שלהלן, תתקבל רק לאחר שיתברר מספר המקומות הפנויים עבורם במסגרת ההכשרה המקצועית. תשובות תישלחנה לפונים במהלך חודש ספטמבר 2014
1
. סיום לימודים אקדמיים של שנה אחת או יותר בעבודה סוציאלית בהיקף של 32 נ"ז לפחות, בציון
    ממוצע 85 ומעלה.
2
. ציון פסיכומטרי רב תחומי 600 לפחות.
. 3
מידה בתנאי המעבר לשנה ב' במוסד שלמדו בו והתאמה בין הלימודים הקודמים ובין דרישות     החוג
4. "פטור" באנגלית  - פרטים בפרק "רמת אנגלית
5 ."פטור" בעברית  - לבעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית.

לתשומת לב

1. לימודים מקבילים קודמים ממוסדות אקדמיים מוכרים לרבות תארים קודמים, ייזקפו לזכותם של המועמדים. לכל מועמד/ת שיתקבל/תתקבל תותאם תכנית לימודים שתתחשב בלימודיו/יה אלה.
2. תלמידים יהיו זכאים לתואר בוגר של האוניברסיטה העברית רק אם למדו בה תכנית מלאה של שנה ג' לפחות והיקף לימודיהם בה מהווה לפחות שליש מלימודי התואר. לימודים אלו יכללו את כל הסמינריונים שהתלמידים חייבים בהם.
3. סדרי הרשמה: יש למסור את גיליון הציונים האקדמיים וטופסי הערכה המלאים של ההכשרה המקצועית למזכירות בית הספר

הרשמה

יש להיכנס ל קישור לטופס הרשמה ולמלא את כל הפרטים הנדרשים ובנוסף לצרף את המסמכים הנדרשים.

על המסמכים להיות מסמכים רשמיים וחתומים. לא יתקבלו מסמכים ללא חתימה. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכיר לענייני הוראה ותלמידים של ביה"ס, אורי שגיא
oris@savion.huji.ac.il

02-5881802