אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה

המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה

עברית

המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל פועל לפיתוח ולקידום ידע מחקרי בסיסי ושימושי בנושא החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל. המרכז מתמקד בפעילות מחקרית אודות התפתחות החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל ובעולם היהודי, פעילותן ותרומתן לחברה.  ממצאי המחקרים משמשים בסיס להרחבת פעילות המרכז בהפצת ידע, פיתוח תכניות לימוד והעשרה שעניינן חברה אזרחית ופילנתרופיה ועבודה עם ארגונים בחברה האזרחית.

המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל  
חדשות המרכז -מידע על פרסומים חדשים, השקת שיתופי פעולה חדשים, אירועים וכנסים
מחקרים, כנסים, ימי עיון, סמינרי חוקרים, הקורס הבינלאומי בנושא החברה האזרחית המקדמת דו קיום וחברה משותפת בישראל
פרטים ליצירת קשר עם המרכז
קול קורא, קישורים וטפסים שימושיים