אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

עבודה סוציאלית בבריאות

עבודה סוציאלית בבריאות

עברית
קבוצת מחקר משותפת לבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד והמחלקה לעבודה סוציאלית בהסתדרות מדיצינית הדסה.