אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

תוכנית הדוקטורט

תוכנית הדוקטורט

עברית
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית מציע שני מסלולי לימודים לקראת תואר דוקטור .
 נדרשים לימודי השלמה  בהיקף 6 נ"ז לפי הפירוט הבא:
המסלול מיועד לבעלי תואר בוגר בהצטיינות
 תוכנית דוקטורט רב-תחומית (חברה-רוח-משפטים, עבודה סוציאלית וחינוך) המשותפת עם  Freie Universitat Berlin
תנאי מעבר לשנה ב' והמשך הלימודים במסלול הישיר לדוקטורט
מידע מפורט על מהלך הכנת עבודת הדוקטורט
סמינר דוקטורנטים מספק מסגרת ללמידה הדדית אודות נושאי המחקר של דוקטורנטים וחברי סגל בית הספר, ולמידה מניסיונם אודות סוגיות שונות
בית הספר מעניק פרסים ומלגות בתמיכת התורמים והקרנות הבאות: