אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

תוכנית משולבת לבוגר במשפטים ובעבודה סוציאלית

תוכנית משותפת לבוגר במשפטים ועבודה סוציאלית

עברית
 תואר בוגר משולב במשפטים ובעבודה סוציאלית - ת ש ע"ד
"אבני פינה" תוכנית לימודים כלל אוניברסיטאית  - חובה לתלמידי בוגר - המציעה קורסים להרחבת דעת לסטודנטים של האוניברסיטה העברית.
לימודי ההכשרה המקצועית בשדה מאורגנים במסגרת מרכזי למידה.
מערכת השעות תשע"ז - לא סופי, יתכנו עוד שינויים. 
פרטים על תנאי המעבר משנה א' לשנה ב', תנאי המעבר משנה ב' לשנה ג', פיצול הלימודים, בחינות, עבודות וציונים, ייעוץ במהלך שנת הלימודים ועוד.