אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

תוכנית שוורץ - לימודי מוסמך בגיל הרך

תוכנית שוורץ - לימודי מוסמך בגיל הרך

עברית
תוכנית לימודי המוסמך בגיל הרך היא פיתוח מנהיגות מקצועית  בתחומי הגיל הרך – יעוץ, הדרכה, טיפול, ניהול ופיתוח תוכניות ו
ועדת הקבלה תדון בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד ובהתאם ליכ
משך הלימודים בתכנית שנתיים אקדמיות.
בתכנית מוצעות שלוש מגמות: המגמה להדרכה וייעוץ, המגמה לבריאות הנפש, והמגמה למדיניות וניהול. ליבת הידע משותפת לכלל הסטודנטים ו
הפרקטיקום הוא מסגרת לימודית המגשרת בין התיאוריה לפרקטיקה וכוללת התנסות בשדה, הדרכה קבוצתית במסגרת סדנת פרקטיקום והדרכה אישית
מערכת שעות תשע"ז
תלמיד שנה א' בתכנית המוסמך בגיל הרך יעבור לשנה ב' רק אם עבר את קורסי החובה הרלוונטיים של שנה א' (
תוכנית המוסמך מעודדת תלמידים ללמוד במס
הציון סופי וזכאות לתואר