אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

תואר בוגר משולב בעבודה סוציאלית ומדעי הרוח

תואר בוגר משותף בעבודה סוציאלית ובמדעי הרוח

עברית
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית והפקולטה למדעי הרוח מציעים, תוכנית לימודים משותפת לתואר ראשון בעבודה סוציאלית עם תואר ראשון בחוג אחד במדעי הרוח
פרטים על תנאי המעבר משנה א' לשנה ב', תנאי המעבר משנה ב' לשנה ג', פיצול הלימודים, בחינות, עבודות וציונים, ייעוץ במהלך שנת הלימודים ועוד.
"אבני פינה" תוכנית לימודים כלל אוניברסיטאית  - חובה לתלמידי בוגר - המציעה קורסים להרחבת דעת לסטודנטים של האוניברסיטה העברית.
מערכת השעות תשע"ז - לא סופי, יתכנו עוד שינויים. 
לימודי ההכשרה המקצועית בשדה מאורגנים במסגרת מרכזי למידה.