אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים בתחומים אחרים

מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים

עברית
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית מציע החל משנת תשע"א תכנ
תנאי הקבלה למגמה ללימודים מתקדמים בטיפול ישיר
בתכנית שלוש מגמות. התלמיד ילמד במגמה אליה התקבל:
מיקוד ביהדות ורווחה
תנאי מעבר משנה א' (שנת ההשלמה) לשנה ב' (שנת המוסמך הראשונה)
תוכנית המוסמך מעודדת תלמידים ללמוד במסלול המחקרי הכולל כתיבת עבודת גמר (תזה). במסלול זה היק
לאחר שימלא התלמיד את כל חובותיו הלימודיות והכספיות (לרבות סיום בהצלחה של עבודת גמר לתלמידי המסלול המחקרי), יוענק לו התואר "מוסמך בעבודה סוציאלית" (