אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

המרכז ללימודי מוגבלויות

המרכז ללימודי מוגבלויות

Undefined
חזון: קידום איכות החיים, שיוויון ההזדמנויות, מימוש זכויותיהם ווהשתתפותם המלא