אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

תואר בוגר משולב בעבודה סוציאלית עם מנהל עסקים

תוכנית משותפת לבוגר בעבודה סוציאלית ומנהל עסקים

עברית
מערכת השעות תשע"ז - לא סופי, יתכנו עוד שינויים. 
לימודי ההכשרה המקצועית בשדה מאורגנים במסגרת מרכזי למידה.
תואר בוגר משולב של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם ביה"ס למנהל עסקים (430)
"אבני פינה" תוכנית לימודים כלל אוניברסיטאית  - חובה לתלמידי בוגר - המציעה קורסים להרחבת דעת לסטודנטים של האוניברסיטה העברית.