אתר האוניברסיטה מעמיד לרשותכם אפשרויות רבות

אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

Dr. Avishai Benish

Dr. Avishai Benish

Email: avishai.benish@mail.huji.ac.il

Academic Profile: 

LL.B., Hebrew University of Jerusalem, 2000; LL.M., Columbia University, New York, 2008; LL.D., Hebrew University of Jerusalem, 2009; Lecturer, 2010.

 

Research Interests:

Access to social rights

Welfare law and socio-legal studies

Administrative justice and accountability in privatized welfare programs

Regulatory welfare state

 

Research Projects:

Public Law Norms in Privatized Welfare Services (The Israel Foundations Trustees): This study seeks to explore the implications of privatization and marketization on public accountability and the values of administrative decision making. The goal of the study is to provide an empirical perspective on whether and how public norms are being extended to private contractors, the dynamics of public norms diffusion and the role of regulators and regulatory instruments in this process.

 

The Inspection of Social Care Services: A Social Work Perspective (Israel Science Foundation): This research project (with Professor Shimon Spiro) seeks to explore the process of social care inspection from the perspective of social work professionals. Social workers play key roles in the inspection of social care services. They are subject to inspection as frontline care, and they frequently serve as the inspectors of these services – something that is seldom noted. The study employs as a case study the context of social services inspection in Israel, which takes a largely professional approach and is conducted solely by trained social workers.

 

Publications:

Books:

Mordechai Kremnitzer, David Kretzmer and Avishai Benish (2002) The Basic Laws as a Constitutional Foundation. Jerusalem: Israel Democracy Institute. (Hebrew) [Link]

 

Refereed articles:

Avishai Benish and Asa Maron (2016) “Infusing Public Law into Privatized Welfare: Lawyers, Economists and the Competing Logics of Administrative Reform,” forthcoming Law and Society Review. [SSRN]

Avishai Benish, Hanan Haber and Rotem Eliahou (2016) “The Regulatory Welfare State in Pension Markets: Mitigating High Charges for Low Income Savers in the United Kingdom and Israel,” forthcoming Journal of Social Policy. [SSRN]

Avishai Benish and Michal Kremer (2015) “Filling the Void: A Model for the Constitutional Right to Dignified Existence based on the German Constitutional Law,” Work, Society and Law 14 263-279. (Hebrew) [SSRN]

Avishai Benish (2014) “Outsourcing, Discretion, and Administrative Justice: Exploring the Acceptability of Privatized Decision Making," Law and Policy 36(2): 113-133. [Link] [SSRN] [JP]

Avishai Benish (2014) “The Public Accountability of Privatized Activation: The Case of Israel,” Social Policy and Administration 42(2): 262-277. [Link] [SSRN] [JP]

Avishai Benish and David Levi-Faur (2012) “New Forms of Administrative Law in Third Party Government,” Public Administration 90: 886-900. [Link] [SSRN] [JP]

Avishai Benish (2012) “New Public Management Reforms in Social Services: Lessons from 'Welfare-to-Work' Programs in a Comparative Perspective,” Social Security 90: 259- 290.  (Hebrew) [Link]

Avishai Benish (2012) “Social Services in the 21st Century: Trends and Challenges,” Social Security 90: 5-13.  (Hebrew) [Link]

Avishai Benish (2010) “Re-Bureaucratizing Welfare Administration,” Social Service Review 84: 77-101. [Link] [SSRN]

Avishai Benish and Roie Tsarfatie (2008) "When Labor Becomes a Commodity Again: A Critical Examination of Abnormally Low Bids in the Procurement of Employment Services" Tel Aviv University Journal of Law and Social Change 1: 93. (Hebrew)  [Link]

Avishai Benish (2008) “Contracting Out from The perspective of Public Law: Privatized 'Welfare to Work' Programs and the Limits of Oversight" Hebrew University Law Review (Mishpatim) 38: 283. (Hebrew) [SSRN]

Avishai Benish (2005) “Implementation of the 'Wisconsin Program' in Israel – Legal Aspects” Work, Society and Law 11: 121. (Hebrew)

 

Chapters and articles in books:

Avishai Benish (2009) "Access to Justice in Welfare Services: The Case of the Administrative Tribunals in the 'Wisconsin Program," in John Gal and Mimi Ajzenstadt (Eds.) Access to social justice in Israel. Jerusalem: Taub Center for Social Policy Studies in Israel. (Hebrew) [Link]

Tzvi Inbar, Shlomo Guverman and Avishai Benish (2003) “Constitution-Making and Amending,” in: Procedures for Ratifying and Amending a Constitution and Methods of Designing an Additional Knesset Chamber. Jerusalem: Israel Democracy Institute. (Hebrew)

 

Additional articles:

Avishai Benish (2013) “The right to dignified existence as a constitutional right” Legal Aid Review 3. (Hebrew) [Link]

Avishai Benish and Michal Bar-Almog (2012) “Book Review: Regulation of the Third Sector” Social Security 89:169- 174.  (Hebrew) [Link]

 

Academic editing:

Guest editor, Social Security 90 “Trends in the Governance of Social Services in the 21st Century”. (Hebrew) [Link]

Editor (with David Levi-Faur), the Jerusalem Papers on Regulation & Governance working papers series. [Link]

Editor (with David Levi-Faur and Oren Perez), Policy, Regulation & Governance eJournal [Link]