אתר האוניברסיטה מעמיד לרשותכם אפשרויות רבות

אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

0
0
0

Front page

As the director of the Autism Center of Hebrew University, she feels that the gift of working collaboratively to bring this dream to reality is a
The Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare Congratulates Dr. Yochay Nadan for having been awarded the prestigious Alon Prize. 
Prof. Asher Ben-Arieh presents the Children'  s Campus and its relationships with our School
Premier Kathleen Wynne of Ontario, Canada led a mission to encourage new academic and professional alliances between Ontario and Israel. Several new
A Specialization in Social EntrepreneurshipThe Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare is launching a new academic specialization, the