אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

מימון פרויקט SHARE ישראל (סקר בריאות, הזדקנות והפרישה ) על יד ממשלת ישראל

22/06/2017

ממשלת ישראל החליטה לממן את פרויקט SHARE ישראל (סקר בריאות, הזדקנות והפרישה ) לשנים 2017-2019 בסכום כולל של 4,125,000 ש"ח. 

זהו הישג עצום למרכז אשר השקיע מאמצים רבים בכדי להבטיח את המימון הזה.

ברכות לפרופ' הווי ליטווין ולצוות המרכז.