אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

דף ראשי

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית גאה בחברנו הווי ליטווין שהוזמן לשמש "חבר - מומחה" במועצה העולמית לבריאות המוח*. המועצה הוקמה לפני