אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

דף ראשי

ההרצאה תינתן ע"י :

Prof.Bea Cantillon 

פרטים מלאים בהזמנה

מפגש שלישי הנושא:

חדשנות חברתית בהתמודדות עם עוני

במפגש יוענק "אות ברוואלד" לפרופ' דוד ברגל על תרומה ייחודית...

כנס של הקרן הלאומית למדע והמרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל 

הכנס יעסוק בהתפתחויות ושינויים בפעילות החברה...

המאמר מתאר התפתחויות עכשוויות בתחום הרווחה כולל דרכי התארגנות לקליטת 'פליטים' באירופה ומגוון הסיוע הניתן לפליטים אלה במדינות אירופה השונות.
פרופ' מונא חורי-כסאברי חוקרת את הנושא של אלימות תלמידים ובני נוער. הכתבה מתמקדת במחקר אשר בדק את מקומו של משתנה דתיות הנער בניבוי מעורבותו
בתאריך 30.3.2016 התקיים בביה"ס מפגש בנושא : לא נולדים בגיל שלוש: מדיניות כלפי מסגרות לגיל הרך בישראל להזמנה סדר היום ורשימת הדוברים לחץ כאן
פרטים מלאים על ההתמחות בפרוספקט המצורף
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העבריתבירושלים, מתכבד להכריז על תחרות להענקת פרס ד"ר ישראל כ"ץ.הפרס מיועד לסטודנטים/ות