אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

דף ראשי

מפגש שלישי הנושא:

חדשנות חברתית בהתמודדות עם עוני

במפגש יוענק "אות ברוואלד" לפרופ' דוד ברגל על תרומה ייחודית...

ההרצאה תהייה בנושא:

הישגים חברתיים של מבוגרים צעירים המאובחנים ב- ASD

פרטים מלאים בהזמנה

כנס של הקרן הלאומית למדע והמרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל 

הכנס יעסוק בהתפתחויות ושינויים בפעילות החברה...

עמותת לשמ"ה: עמותה לשילוב מתמודדים וההעצמה בבריאות הנפש,  תעניק לאורי אבירם את "אות התנועה הצרכנית"...

טקס סיום של התוכנית ל "ניהול מלכ"רים ומנהיגות"  Non Profit Management and Leadership התקיים ב 18/05/2016. זו תוכנית מסטר שנלמדת
ביום רביעי ה 18/05/2016 התקיים טקס חתימת הסכם חילופי סטודנטים בין בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית של האוניברסיטה העברית לבין בית הספר לעבודה
התקשרות וסיכון מפרספקטיבה מודעת הקשר: משפחות בדואיות בכפרים הלא מוכרים בנגבAttachment and Risk from a Context- Informed Perspectives: Bedouin
ב- 4 למאי פורסמה בלמ"ס הודעה לעיתונות אודות חשבון לווין לרווחה שיוצא לאור לראשונה בישראל. זה תוצר עבודה בת שנתיים לערך שהובילו בלמ"ס
ערב יום העצמאות פורסמה כתבה זו בעיתון מקור ראשון ע"י סטודנטים מתוכנית שוורץ לניהול מלכ"רים. כתיבת מאמר דעה הינה חלק ממטלות הקורס במדיניות